Trafik

Sikkerhedstemaet trafik lægger op til samtaler med børnene om adfærd og risici i trafikken, når institutionen/skolen er på tur. Lege og aktiviteter styrker børnenes færden, koncentration og opmærksomhed i trafikken.