Brand

Under sikkerhedstemaet brand bliver der lagt op til dialog med børnene om forebyggelse af brand, og hvad børnene skal gøre i tilfælde af, at røgalarmen lyder. Børnene skal gennem leg og bevægelse lærer om, hvordan de fx skal komme ud af et røgfyldt rum. Endvidere lærer børnene om elektriske apparater, og hvordan de skal opføre sig omkring disse.